> TALK > TV/연예

1박2일 나왔었던 소지섭 마누라

카퍼릿지2020-09-24 21:30:51조회수 16,906

233C6E455768759623.jpg 1박2일 나왔었던 소지섭 마누라.gif
 

예원학교 무용부 - 서울예고 한국무용과 - 이화여대 무용과 13학번

 

 

잘은 모르는데 무용쪽에선 완전 엘리트코스라는듯

 

 

 

 

 

 

 

그리고

소지섭이 77년생인데 조은정 94년생ㄷㄷ

쩐다 ㄷㄷ

 

 

부럽다..

 

 

 

 

소지섭을 가지다니...


TV/연예 전체목록 전체 25000000

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 159,227 6
915168 파나틱스 10-26 366 0
915167 marin 10-26 437 0
915166 marin 10-26 340 0
915159 marin 10-26 367 0
915157 marin 10-26 381 0
915155 marin 10-26 191 0
915153 marin 10-26 175 0
915152 marin 10-26 170 0
915151 marin 10-26 291 0
915143 위키미키 10-26 376 0
915142 위키미키 10-26 418 1
915141 위키미키 10-26 312 0
915140 위키미키 10-26 253 0
915139 위키미키 10-26 466 0
915130 Avicii 10-26 405 0
915129 Avicii 10-26 276 0
915128 Avicii 10-26 254 0
915121 Avicii 10-26 530 0
915115 육수 10-26 507 0
915114 SHOWMAKER 10-26 3,753 0
915111 SHOWMAKER 10-26 238 0
915109 SHOWMAKER 10-26 529 0
915104 드림캐스트 10-26 623 0
915103 드림캐스트 10-26 394 0
915101 드림캐스트 10-26 657 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

많이 본 뉴스

close