> TALK > 가십

요즘 삼성 근황...JPG

솔라리안2020-09-22 19:07:41조회수 15,504Screenshot_20200922-184836_Chrome.jpg 요즘 삼성 근황...JPG
 
IBM 서버용 CPU 수주


Screenshot_20200908-171328_Chrome.jpg 요즘 삼성 근황...JPG
 
퀄컴 중저가형 AP 수주
 

Screenshot_20200908-171250_Chrome.jpg 요즘 삼성 근황...JPG
 
3000번대 엔비디아 그래픽 카드 전량 수주
(앞으로 파운드리는 빅칩 생산 능력이 제일 중요한데
엔비디아 빅칩 수주 ㄷㄷ)
 


Screenshot_20200922-184632_Chrome.jpg 요즘 삼성 근황...JPG
 
퀄컴 차세대 최상위 칩도 전량 수주
 
 

Screenshot_20200908-135314_Chrome.jpg 요즘 삼성 근황...JPG
 
거기다가 탈일본까지
 
 
한마디로 떡상중

가십 전체목록 전체 25000000

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 159,642 6
917585 요네 18:55 159 0
917582 보토패스 18:52 365 0
917573 보토패스 18:42 248 0
917571 보토패스 18:40 444 0
917560 정은원 18:30 282 0
917552 Zinnia 18:24 291 0
917551 Zinnia 18:22 457 0
917550 Zinnia 18:21 373 0
917549 Zinnia 18:20 333 0
917547 스즈모리레무 18:19 314 0
917545 스즈모리레무 18:16 253 0
917544 스즈모리레무 18:15 350 0
917543 스즈모리레무 18:14 239 0
917542 스즈모리레무 18:13 385 0
917541 스즈모리레무 18:11 333 0
917536 정은원 18:05 327 0
917532 dolphine 18:00 380 0
917527 dolphine 17:56 527 0
917521 dolphine 17:49 496 0
917520 dolphine 17:48 466 0
917519 dolphine 17:47 346 0
917515 요네 17:45 341 0
917507 요네 17:39 290 0
917506 요네 17:38 307 0
917504 요네 17:37 385 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

많이 본 뉴스

close