> TALK > 가십

항공사 승무원->칵테일 사장->종업원->공시생->노량진 폭파

루다2020-04-10 16:43:21조회수 12,0351.jpeg 항공사 승무원(아내) -> 칵테일 사장(남편) -> 종업원 -> 공시생 ->노량진 폭파

2.jpg 항공사 승무원(아내) -> 칵테일 사장(남편) -> 종업원 -> 공시생 ->노량진 폭파

c849007b25666b5371b6c37e9ec18f01.jpeg 항공사 승무원(아내) -> 칵테일 사장(남편) -> 종업원 -> 공시생 ->노량진 폭파
 

 

 

 

미국 출장 다녀온 승무원 아내가 

남편 칵테일바 사장에게 

사장이 종업원에게 

종업원이 단골 공시생에게

공시생이 노량진 폭파  

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

가십 전체목록 전체 25000000

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 117,653 5
806341 JUNO 20:36 242 0
806340 JUNO 20:35 147 0
806336 JUNO 20:29 188 0
806334 JUNO 20:26 189 0
806331 JUNO 20:20 244 0
806328 달에서온토끼 20:18 210 0
806327 달에서온토끼 20:17 217 0
806326 달에서온토끼 20:15 206 0
806325 달에서온토끼 20:14 172 0
806321 달에서온토끼 20:10 286 0
806302 Fromis9 19:33 344 0
806297 Fromis9 19:28 344 0
806296 Fromis9 19:26 366 0
806295 Fromis9 19:25 420 0
806294 Fromis9 19:24 234 0
806285 원진아 19:15 254 0
806283 원진아 19:13 304 0
806281 원진아 19:11 527 0
806277 원진아 19:04 398 0
806274 원진아 19:00 300 0
806272 Shuma 18:35 405 0
806271 Shuma 18:34 467 0
806270 Shuma 18:33 446 0
806269 Shuma 18:32 472 0
806268 Shuma 18:32 304 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

So Hot-! TALK

화제의 이슈 & 투데이 fun

TALK 실시간 인기

많이 본 뉴스

close