> TALK > TV/연예

와꾸빨로 ㅈㄴ 고평가된 케이스.jpg

JERISHOW2019-12-08 11:45:15조회수 18,366류승범

매우 연기 잘하는걸로 인식되어있는 배우인데...

개인적으론 잘 모르겠네요
너무 겉멋든것 같은 연기라해야하나...

베를린 부당거래 타짜3 봤는데...
그렇게 엄청나게 잘하는지 잘 모르겠습니다 저는ㅇㄱㄹㅇ

얼굴 너무 힙하게생겨서
연기파로 빨리는거지 ㅋㅋㅋㅋ
 

TV/연예 전체목록 전체 1250

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 87,768 5
726581 KAKAO 01-19 932 0
726580 KAKAO 01-19 610 0
726579 KAKAO 01-19 542 0
726575 KAKAO 01-19 959 0
726574 KAKAO 01-19 785 0
726568 KAKAO 01-19 553 0
726557 소주 01-19 930 0
726556 소주 01-19 638 0
726524 소주 01-19 1,070 0
726523 급식충 01-19 672 0
726522 급식충 01-19 1,036 0
726521 급식충 01-19 770 0
726520 급식충 01-19 737 0
726519 급식충 01-19 1,060 0
726518 급식충 01-19 497 0
726517 급식충 01-19 435 0
726516 급식충 01-19 495 0
726515 급식충 01-19 535 0
726514 급식충 01-19 596 0
726508 RAINBOW 01-19 447 0
726502 RAINBOW 01-19 388 0
726501 RAINBOW 01-19 722 0
726500 RAINBOW 01-19 588 0
726499 RAINBOW 01-19 447 0
726498 RAINBOW 01-19 782 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

close