> TALK > 가십

용인 우리제일교회 관련 60명 추가 확진…누적 72명

데스페라도2020-08-14 14:42:34조회수 491 
Screenshot_20200814-142017_Chrome.jpg [속보] 용인 우리제일교회 관련 60명 추가 확진…누적 72명
방금 속보 뜸
 
저 교회 관련확진자 12명에서 60명 추가확진돼서 총 72명ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
 
 
4EOe8b9Z2oCIeMiusEomOg.jpg [속보] 용인 우리제일교회 관련 60명 추가 확진…누적 72명
 
 

가십 전체목록 전체 242557

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 150,755 6
874032 스즈모리레무 09-27 573 0
874024 스즈모리레무 09-27 823 0
874023 스즈모리레무 09-27 592 0
874022 스즈모리레무 09-27 611 0
874021 스즈모리레무 09-27 764 0
874019 요네 09-27 1,010 0
874018 요네 09-27 601 0
874016 요네 09-27 763 0
874014 요네 09-27 506 0
874008 환상동화 09-27 486 0
874006 환상동화 09-27 401 0
874005 환상동화 09-27 563 0
874003 환상동화 09-27 566 0
874002 환상동화 09-27 711 0
873999 dolphine 09-27 916 0
873996 dolphine 09-27 475 0
873991 dolphine 09-27 613 0
873969 Zinnia 09-27 6,250 0
873967 Zinnia 09-27 5,271 1
873966 Zinnia 09-27 2,820 0
873965 Zinnia 09-27 4,305 0
873964 Zinnia 09-27 749 0
873959 윈드브레이커 09-27 4,985 0
873958 윈드브레이커 09-27 608 0
873952 윈드브레이커 09-27 4,266 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

close