> TALK > TV/연예

로또 당첨번호 예언해서 맞춘 펭수

과몰입no2020-09-19 22:05:41조회수 4,199174a65684921a181.png 펌)로또 당첨번호 예언해서 맞춘 펭수.....ㄷㄷㄷ

지난주 유튜브 영상에서

펭수가 이번주 로또 번호를 알려줌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6개 중에 4개를 맞춘 펭수.......

사람들 4등(5만원) 인증 난리.......


TV/연예 전체목록 전체 25000000

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 158,209 6
911922 아르테미스 10-22 485 0
911920 아르테미스 10-22 210 0
911914 LOONA 10-22 290 0
911905 LOONA 10-22 604 0
911903 LOONA 10-22 413 0
911901 LOONA 10-22 675 0
911899 LOONA 10-22 425 0
911898 LOONA 10-22 427 0
911897 LOONA 10-22 499 0
911892 DIA주은 10-22 338 0
911888 DIA주은 10-22 750 0
911887 DIA주은 10-22 524 0
911871 퀸엘리자베스 10-22 1,029 0
911870 퀸엘리자베스 10-22 925 0
911869 퀸엘리자베스 10-22 481 0
911868 퀸엘리자베스 10-22 705 0
911867 퀸엘리자베스 10-22 633 0
911866 퀸엘리자베스 10-22 999 0
911862 불족발 10-22 9,613 0
911856 래버린스 10-22 586 0
911855 래버린스 10-22 523 0
911854 래버린스 10-22 1,971 0
911850 래버린스 10-22 607 0
911846 래버린스 10-22 604 0
911841 래버린스 10-22 601 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

많이 본 뉴스

close