> TALK > TV/연예

유퀴즈 제작진 ‘카걸’ 논란에 공식 사과

시그너스2020-08-14 15:22:06조회수 632 

image.png [단독] 유퀴즈 제작진 ‘카걸’ 논란에 공식 사과 “의혹 인지 못하고 섭외 촬영 잘못”

 

 

 

 

1.jpg [단독] 유퀴즈 제작진 ‘카걸’ 논란에 공식 사과 “의혹 인지 못하고 섭외 촬영 잘못”


TV/연예 전체목록 전체 25000000

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 151,670 6
876032 marin 09-30 10,781 2
876019 위키미키 09-30 1,361 0
876016 위키미키 09-30 834 0
876015 위키미키 09-30 814 0
876014 Avicii 09-30 836 0
876010 Avicii 09-30 831 0
876007 Avicii 09-30 574 0
876006 Avicii 09-30 643 0
876004 Avicii 09-30 11,098 0
875995 육수 09-30 550 0
875993 SHOWMAKER 09-30 892 0
875989 SHOWMAKER 09-30 880 0
875983 드림캐스트 09-30 1,056 0
875981 드림캐스트 09-30 727 0
875979 드림캐스트 09-30 654 0
875975 드림캐스트 09-30 520 0
875974 드림캐스트 09-30 915 0
875972 드림캐스트 09-30 509 0
875960 솔라리안 09-30 869 0
875958 솔라리안 09-30 832 0
875956 blitz 09-30 867 0
875952 blitz 09-30 794 0
875948 blitz 09-30 451 0
875946 blitz 09-30 609 0
875945 blitz 09-30 593 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

close