> TALK > 스포츠

레바논전 '그 월클' 활약상 모음

Kenny2019-11-15 09:31:00조회수 3,343

 

 

일단 월클슈팅 하나 적립해주시고~~ 

 

 

 

월클의 슛팅 하나 더

 

 

 

 

이게 발롱도르 후보의 드리블이다 ㅋㅋㅋㅋ 

 

 

 

화룡점정을 찍는 월클 시뮬레이션

 

 

대단하다, 손흥민!

참고로 벤투호 손흥민 공식 득점 기록
7경기 2골 (아시안컵 + 월드컵 예선)

2골이 스리랑카전임 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


스포츠 전체목록 전체 1250

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 78,301 5
702849 SKT T1 12-06 116 0
702608 올비레어김 12-06 3,117 0
702606 올비레어김 12-06 264 0
702598 올비레어김 12-06 603 0
702578 삼시네끼 12-06 290 0
702207 RAINBOW 12-05 258 0
702182 RAINBOW 12-05 440 0
702029 소주 12-05 235 0
702027 소주 12-05 1,552 0
701963 그린메타용 12-05 176 0
701896 오징어볶음 12-05 841 0
701895 오징어볶음 12-05 379 0
701894 오징어볶음 12-05 1,985 0
701859 CLC예은 12-05 405 0
701781 BBC 12-04 383 0
701776 BBC 12-04 404 0
701770 BBC 12-04 394 0
701767 BBC 12-04 374 0
701691 RAINBOW 12-04 336 0
701652 RAINBOW 12-04 254 0
701491 사나 12-04 265 0
701479 사나 12-04 512 0
701155 사나 12-03 398 0
700936 고래 12-03 614 0
700924 고래 12-03 293 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

많이 본 뉴스

close