> TALK > 스포츠

복싱역사 최악의 먹튀매치

사자2017-03-19 16:04:21조회수 2,511mayweather-pacquiao-poster.jpg 복싱역사 최악의 먹튀매치Floyd_Mayweather_J_3289268b.jpg 복싱역사 최악의 먹튀매치20150429183227284.jpeg 복싱역사 최악의 먹튀매치317967_84525_5327.jpg 복싱역사 최악의 먹튀매치

 

21세기 최고 흥행력을 겸비한 슈퍼스타

메이웨더

 

VS

 

다시 나올 확률이 제로에 가까운 8체급 제패의 아시아 복서

파퀴아오

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bdef0fcde6c6f7f11fd137233d0c00b06418b96e46c1710099f31f234d3df5bf.gif 복싱역사 최악의 먹튀매치e8822d344ab1f49d22a322773c468029c4e61e61070ab6b991c27b863c7fbb43.gif 복싱역사 최악의 먹튀매치

 

이상과 현실

 

 

a71ef79ab8c2837e5f0be27ef7abe0a6.jpg 복싱역사 최악의 먹튀매치

 

 

ab1cf2b77bb4c3d889482a881b001e246971eb9702829eae90fc4e0387d20225.jpg 복싱역사 최악의 먹튀매치b07c7430777698d589a846dedccf8292d3d495bd0ccf13b184f37a66595bb059.jpg 복싱역사 최악의 먹튀매치

 

6여년에 가까운 밀당 끝에 치뤄진

복싱역사에 남을 슈퍼파이트는

 

팬들의 만족도 면에서 대폭망

 

 

 

 

 

역대급 먹튀 경기스포츠 전체목록 전체 6686

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 09-21 516,356 3
공지 09-01 15,884 0
382837 JERISHOW 10:15 1 0
382753 마인크래프트 05-22 299 0
382735 BBC 05-22 242 0
382733 BBC 05-22 218 0
382725 아이리버 05-22 171 0
382632 마인크래프트 05-22 244 0
382625 마인크래프트 05-22 301 0
382613 KAKAO 05-22 260 0
382610 KAKAO 05-22 265 0
382603 복층 05-22 315 0
382569 원탑 05-22 462 0
382409 슈가핫 05-21 383 0
382312 JERISHOW 05-21 514 0
382266 Kenny 05-21 1,290 0
382238 zx지존박스xz 05-21 482 0
382150 GAZUA 05-21 488 0
382135 JERISHOW 05-21 420 0
382133 JERISHOW 05-21 518 0
382084 JERISHOW 05-21 712 0
382056 워스파이트 05-21 345 0
382044 Kenny 05-21 1,398 0
381729 고래 05-20 502 0
381678 아이리버 05-20 866 0
381534 KAKAO 05-20 324 0
381501 소주 05-20 1,289 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

close